Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Learning Object


  • Authors: Đỗ, Mạnh Hà; Trần, Thị Thúy Hà; Trần, Thị Thục Linh (2013)

  • -

  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Trung Hiếu (2022)

  • Bài giảng bao gồm 6 chương với bố cục như sau:  Chương 1: Giới thiêu tổng quan ngành và định hướng công viêc kỹ sư Công nghê ̣Kỹ thuât điện, điện tử  Chương 2: Giới thiêu chương trình đào tao các ngành của Khoa kỹ thuât điện tử  Chương 3: Thiết kế kỹ thuật  Chương 4: Giới thiêu một số kỹ năng hỗ trợ hoc tập  Chương 5: Kỹ năng và phương pháp viết báo cáo chuyên môn kỹ thuâṭ  Chương 6: Giao lưu vớ i chuyên gia, cưu sinh viên, tham quan các phòng lab của Học viện và môi trường làm viêc của các doanh nghiêp bên ngoài