Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp MOBILE BACKHAUL và phương án triển khai trên mạng viễn thông Hưng Yên
Authors: Nguyễn, Đăng Thành
Nghd.: PGS.TS Bùi Trung Hiếu
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/632
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Dang Thanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)