Thông tin tài liệu


Title: Tích hợp SIP và MIP để nâng cao hiệu quả quản lý cho mạng IMS
Authors: Nguyễn, Sỹ Cường
Nghd.: PGS.TS Trần Hồng Quân
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/628
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • nguyen sy cuong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 368,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)