Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kiến trúc mạng lõi hệ thống thông tin di động LTE/SAE
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Nghd.: TS Nguyễn Phạm Anh Dũng
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/620
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN VAN TOAN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 344,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)