Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng và tăng hiệu quả sử dụng mạng 3G của VINAPHONE hiện nay
Authors: Trần, Văn Chiến
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Minh Dân
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/614
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TRAN VAN CHIEN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 504,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)