Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các vấn đề thiết kế và triển khai trạm gốc BTS cho 3G WCDMA UMTS
Authors: Nguyễn, Thái Bình
Nghd.: TS Nguyễn Phạm Anh Dũng
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/612
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN THAI BINH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 702,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)