Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ GMPLS và ứng dụng trên mạng Viễn thông của VTN
Authors: Kiều, Thế Hùng
Nghd.: TS Hoàng Văn Võ
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/529
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat luan van _Kieu The Hung_.pdf
      Restricted Access
    • Size : 575,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)