Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp phát hiện bất thường và xem xét khả năng ứng dụng cho hệ thống máy chủ tên miền DNS quốc gia (.VN)
Authors: Trần, Kiên
Nghd.: PGS.TS Hoàng Minh
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/517
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luan van Thac sy tom tat-Tran Kien.PDF
      Restricted Access
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)