Thông tin tài liệu


Title: Định tuyến ràng buộc và các phương pháp thực hiện trong MPLS
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng
Nghd.: TS Nguyễn Tiến Ban
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/492
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • bia TTLVThS. NM Hùng.pdf
    Restricted Access
  • Size : 112,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT.LVThS. NM Hùng.pdf
    Restricted Access
  • Size : 392,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)