Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật định vị di động ứng dụng trên mạng 3G MOBIFONE
Authors: Phạm, Huy Bình
Nghd.: TS Nguyễn Mạnh Hùng
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/491
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV ThS- Pham Huy Binh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)