Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và xây dựng quy trình đo phơi nhiễm
Authors: Vũ, Tiến Lực
Nghd.: GS.TSKH Nguyễn Ngọc San
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/485
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Vu Tien Luc 2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 358,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)