Thông tin tài liệu


Title: Kế toán quản trị
Authors: Vũ, Quang Kết
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/472
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • KTQT Ch6.pdf
    Restricted Access
  • Size : 270,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTQT Ch2.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTQT Ch 3 .pdf
    Restricted Access
  • Size : 455,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTQT Ch7.pdf
    Restricted Access
  • Size : 448,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTQT Ch1.pdf
    Restricted Access
  • Size : 689,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTQT Ch5.pdf
    Restricted Access
  • Size : 543,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTQT Ch4.pdf
    Restricted Access
  • Size : 595,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)