Thông tin tài liệu


Title: Dùng phương pháp mô phỏng để giải bài toán tối ưu về quản lý di động trong mạng ATM
Authors: Đinh, Văn Dũng
Nghd.: GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh
Issue Date: 2003
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/404
Appears in Collections:Ngành Mạng và kênh thông tin liên lạc
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LATS. DV Dung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)