Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải quyết bài toán nâng cao chất lượng trong hệ thống thông tin vô tuyến di động CDMA
Authors: Dư, Đình Viên
Nghd.1: TS Phùng Văn Vận
Nghd.2: TS Phan Cao Minh
Issue Date: 2005
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/403
Appears in Collections:Ngành Mạng và kênh thông tin liên lạc
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LATS.DDVien.pdf
      Restricted Access
    • Size : 971,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)