Thông tin tài liệu


Title: Kết quả nghiên cứu khoa học
Authors: Viện Kinh tế Bưu điện
Issue Date: 2000
2003
2004
Publisher: Viện Kinh tế Bưu điện
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/373
Appears in Collections:THÔNG BÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA CÁC VIỆN, TRUNG TÂM
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • KQNCKH.VKT.2003.PDF
    Restricted Access
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KQNCKH.VKT.2004.PDF
    Restricted Access
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KQNCKH. VKT.2000.pdf
    Restricted Access
  • Size : 592,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)