Thông tin tài liệu


Title: Cơ sở truyền thông sợi quang
Authors: Khoa Viễn thông 1. Bộ môn Thông tin quang
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/369
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

63

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • Chuong3.ppt
    Restricted Access
  • Size : 861 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • chuong 1.ppt
    Restricted Access
  • Size : 2,95 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • chuong5.ppt
    Restricted Access
  • Size : 462 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong4.ppt
    Restricted Access
  • Size : 807,5 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Chuong2.ppt
    Restricted Access
  • Size : 7,76 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)