Search

Current filters:
Current filters:
Refine By:

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Phạm, Anh Thư; Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Đình Long (2022)

  • SDN là một mạng mà trong đó các chức năng điều khiển từ phần cứng của thiết bị mạng được chuyển tập trung vào một thiết bị gọi là bộ điều khiển SDN, khiến phần cứng chỉ có các chức năng của mặt phẳng dữ liệu, một sự tách biệt giữa các chức năng điều khiển và chuyển tiếp dữ liệu. Các chức năng của mặt phẳng điều khiển được di chuyển dưới dạng các chức năng phần mềm để chạy trên phần cứng tiêu chuẩn hoặc các máy chủ ảo nằm trên nền tảng đám mây ảo hóa. NFV là một công nghệ ảo hóa chức năng mạng, ban đầu nó được hình thành bởi một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông muốn kiểm soát cách thức cung cấp dịch vụ mạng cho khách hàng dễ dàng hơn. Ý tưởng cơ bản của NFV là ảo hóa các dịch vụ mạng thay vì sử dụng các phần cứng chuyên dụng. SDN và NFV là hai trong những xu hướng phát tr...