Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Dương, Thị Thanh Tú; Nguyễn, Thanh Trà; Phạm, Anh Thư; Nguyễn, Đình Long (2021)

  • Chương 1: “Tổng quan về quản trị mạng” giới thiệu các khái niệm cơ bản trong quản trị mạng như mô hình hệ thống quản trị mạng, các thành phần cơ bản, các chức năng, kiến trúc quản trị mạng và một số giao thức được sử dụng trong quản trị mạng. − Chương 2: “Các kỹ thuật quản trị mạng” giới thiệu cho người học các kỹ thuật tiên tiến hiện đang được sử dụng cho việc xây dựng các phương thức quản trị mạng viễn thông như kỹ thuật quản trị mạng dựa trên chính sách, kỹ thuật quản trị mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật quản trị mạng dựa trên web và kỹ thuật agent cho quản trị mạng. − Chương 3: “Tính toán tự động và tự quản trị” Mềm hóa hiện đang là xu thế tất yếu của mạng truyền thông nhằm nâng cao hiệu năng mạng cũng như hiệu quả trong quản trị mạng. Nội dung chương...