Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Nguyễn, Chiến Trinh, Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Thị Thu Hằng (2014)

  • Các nguyên lý lớp ứng dụng mạng internet. - Web và giao thức HTTP. - Truyền tệp và thư điện tử. - Dịch vụ tên miền DNS 53. - Các ứng dụng ngang hàng (P2P). - Kết nối mạng đa phương tiện. - Xu hướng phát triển ứng dụng và dịch vụ trên nền internet.