Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Internet và các giao thức
Authors: Nguyễn, Chiến Trinh, Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Thị Thu Hằng
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Các nguyên lý lớp ứng dụng mạng internet. - Web và giao thức HTTP. - Truyền tệp và thư điện tử. - Dịch vụ tên miền DNS 53. - Các ứng dụng ngang hàng (P2P). - Kết nối mạng đa phương tiện. - Xu hướng phát triển ứng dụng và dịch vụ trên nền internet.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1650
Appears in Collections:VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

157

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • VT00009 (Nguyễn Chiến Trinh).pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.