Thông tin tài liệu


Title: The 10th Information & Communications Technology Seminar
Authors: Posts and Telecommunications Institute of technology (PTIT)
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)
Issue Date: 2007
Publisher: PTIT & ETRY
Citation: Celebrating the 10th Anniversary of PTIT, Hanoi Vietnam
Tài liệu hội thảo do Học viện Công nghệ BCVT Việt Nam và Viện Nghiên cứu Điện tử Viễn thông Hàn Quốc đồng tổ chức tại Hà Nội 12/12/2007
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/359
Appears in Collections:HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ
ABSTRACTS VIEWS

85

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Seminar PTIT& ETRI.10.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)