Thông tin tài liệu


Title: The 7th Info-Communications & Techno-Economics Seminar
Authors: Posts and Telecommunications Institute of technology (PTIT)
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)
Issue Date: 2004
Publisher: PTIT & ETRY
Description: Tài liệu hội thảo do Học viện Công nghệ BCVT Việt Nam và Viện Nghiên cứu Điện tử Viễn thông Hàn Quốc đồng tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh 12/10/2004
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/354
Appears in Collections:HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Seminar.ETRI&PTIT.2004.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)