Search

Current filters:Current filters:Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Bùi, Xuân Phong; Lê, Thị Ánh (2023)

  • Nội dung bài giảng gồm 9 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức về xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế. Bài giảng được nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, có nhiều thay đổi và bổ sung để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Cuối mỗi chương đều có phần ôn tập và thảo luận