Search

Current filters:Current filters:Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Đặng, Thị Việt Đức; Trần, Quốc Khánh (2023)

  • Bài giảng gồm 10 chương,cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất, cách phát hiện và xây dựng chiến lược đổi mới, cách thực hiện hoạt động đổi mới trong doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp, định chế tài chính nói riêng.