Search

Current filters:
Current filters:
Refine By:

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Trần, Thị Thập; Nguyễn, Hoàng Anh; Nguyễn, Văn Chính (2022)

  • Bài giảng XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ được kết cấu thành 8 chương: Chương 1: TỔNG QUAN THIẾT KẾ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chương 2: THIẾT KẾ GIAO DIỆN Chương 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT Chương 4: MỘT SỐ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH WEB Chương 5: QUẢN TRỊ WEBSITE Chương 6: XUẤT BẢN WEBSITE Chương 7: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT CHO WEBSITE TMĐT Chương 8: THỰC HÀNH CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ