Search

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Lê, Bảo Ngọc; Trần, Thanh Hương (2022)

  • Nội dung bài giảng Thương mại điện tử phiên bản hiệu chỉnh năm 2022 được thiết kế chia làm 9 chương. Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản và quan trọng nhất liên quan đến thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng cho sự phát triển của thương mại điện tử, nội dung, bản chất, hoạt động của các loại hình giao dịch thương mại điện tử, các khái niệm căn bản, các công cụ thanh toán trực tuyến, lợi ích, vai trò của dịch vụ cũng như của các bên tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán - Chương 1. Tổng quan về thương mại điện tử - Chương 2. Cơ sở hạ tầng, nền tảng và công cụ thương mại điện tử - Chương 3. Bán lẻ (B2C) trong thương mại điện tử - Chương 4. Bán buôn (B2B) trong thương mại điện tử - Chương 5. Hệ thống thương mại điện tử cải tiến: chính phủ điện tử, học trực tuyến, kinh tế chia sẻ...