Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Trần, Đoàn Hạnh (2020)

  • Bài giảng môn học được kết cấu thành 5 chương, trong đó chương 1 giới thiệu những vấn đề cơ bản về tâm lý học nói chung và tâm lý quản lý nói riêng. Chương 2 nghiên cứu về tâm lý người lãnh đạo cũng như các yêu cầu đối với người lãnh đạo. Chương 3 nghiên cứu về tâm lý người lao động nói chung và đặc điểm tâm lý của các loại người lao động. Chương 4 nghiên cứu về tập thể, các giai đoạn phát triển của tập thể cũng như những hiện tượng và quy luật tâm lý xảy ra trong tập thể. Chương 5 nghiên cứu về giao tiếp trong hoạt động quản lý, nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp trong hoạt động quản lý.

  • Bài giảng


  • Authors: Trần, Đoàn Hạnh (2021)

  • Nội dung bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về môi trường pháp luật kinh doanh Việt Nam nhằm giúp sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất khi làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan quản lý hay làm chủ doanh nghiệp. Bài giảng Luật kinh doanh bao gồm 6 chương : Pháp luật về Doanh nghiệp, Pháp luật về Đầu tư, Pháp luật về Hợp đồng, Pháp luật về phá sản , Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, Pháp luật về cạnh tranh .