Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Mạng truyền thông vô tuyến
Authors: Phạm, Thị Thúy Hiền
Nguyễn, Viết Đảm
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng bao gồm các khái niệm cơ bản về truyền thông tần số vô tuyên, bộ phát, bộ thu, ăng-ten, các tiêu chuânt IEEE 802.15.1 và Bluetooth, IEEE 802.15.4 và ZigBee cho mạng cá nhân không dây tốc độ thấp, IEEE 802.11a/b/g/n/ac /ad và các tiêu chuẩn sắp tới /ax và /ay cho mạng cục bộ không dây (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX) và mạng đô thị không dây quang không gian tự do FSO (hồng ngoại), sự phát triển của công nghệ di động cho đến 5G và mạng diện rộng không dây vệ tinh, và cuối cùng là nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) và giao tiếp trường gần (NFC). Nhiều khía cạnh của sự cùng tồn tại (khả năng của hai hoặc nhiều công nghệ này hoạt động trong cùng một không gian vật lý) cũng được thảo luận, cũng như các vấn đề cơ bản về triển khai và bảo mật cho từng công nghệ được đề cập
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3442
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

445

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG MANG Truyen thong VO TUYEN 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)