Khoa An toàn thông tin (1)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1

  • GT Cac ky thuat giau tin.pdf.jpg
  • Giáo trình


  • Authors: Đỗ, Xuân Chợ (2023)

  • Giáo trình được cấu trúc thành các chương như sau: Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật giấu tin. Chương này cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến kỹ thuật giấu tin bao gồm: khái niệm, các thuật ngữ, phân loại, một số ứng dụng cơ bản… Bên cạnh đó, trong chương này giáo trình còn trình bày một số khái niệm, phân loại về tấn công vào kỹ thuật giấu tin. Chương 2: Giấu tin trong ảnh. Chương 2 sẽ đi sâu vào trình bày và phân tích đặc điểm, yêu cầu đối với các kỹ thuật giấu tin trong ảnh. Bên cạnh đó hai phương pháp chính được áp dụng để giấu tin trong ảnh là giấu tin trong miền không gian và giấu tin trong miền tần số cũng sẽ được giáo trình mô tả chi tiết trong chương này. Chư...