Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Kỹ thuật thu phát vô tuyến
Authors: Đặng, Thế Ngọc
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung cơ bản gồm 8 chương: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống thu phát vô tuyến bao gồm kiến trúc tổng quát, các khái niệm cơ bản trong thiết kế thu phát vô tuyến, các tham số thiết kế hệ thống RF, số hóa đầu thu phát vô tuyến, vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm và đầu cuối đa chuẩn. Chương 2: Trình bày về kiến trúc máy thu vô tuyến, trong đó tập trung giới thiệu các loại máy thu phổ biến như máy thu ngoại sai, máy thu loại bỏ tần số ảnh, máy thu biến đổi trực tiếp, các vấn đề trong thiết kế máy thu đa băng. Các vấn đề quan trọng trong máy thu vô tuyến cũng được đề cập là bộ ghép song công, méo phu tuyến và tuyến tính hóa.3 Chương 3: Tập trung trình bày các tham số liên quan đến hiệu năng máy thu vô tuyến bao gồm độ nhạy thu, nhiều đồng kênh, độ chọn lọc, chặn máy thu, xuyên điều chế, tần số ảnh, dải động, độ nhạy và nhiễu máy thu. Chương 4: Trình giới thiệu về tổng quan vê máy phát vô tuyến và kiến trúc một số loại máy phát vô tuyến như máy phát biến đổi hai bước, máy phát biến đổi trực tiếp, máy phát lấy mẫu RF trực tiếp, máy phát biến đổi nâng tần đường bao không đổi và kỹ thuật tạo tín hiệu vuông góc băng rộng. Chương 5: Tập trung trình bày về các vấn đề liên quan đến hiệu năng máy phát vô tuyến bao gồm tỉ số công suất đỉnh trên công suất trung bình, tính phi tuyến trong bộ khuếch đại công suất, các chỉ tiêu kỹ thuật máy phát và các kỹ thuật cải thiện hiệu năng máy phát. Chương 6: Trình bày về một kỹ thuật rất quan trọng trong các bộ thu phát vô tuyến là tổng hợp tần số và bộ dao động. Các nội dung được đề cập bao gồm tổng hợp tần số N nguyên, 1/N, tổng hợp tần số trực tiếp, lai ghép và các bộ dao động nội. Chương 7: Trình bày về các khối chức năng RF bao gồm anten, bộ khuếch đại tạp âm thấp, các bộ lọc, bộ khuếch đại công suất, bộ trộn. Chương 8: Trình bày về máy thu phát trong các hệ thống thông tin vô tuyến phổ biến hiện nay như hệ thống vi ba số, hệ thống thông tin di động, hệ thống WLAN và hệ thống thông tin vệ tinh.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3397
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

230

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Thu phat vo tuyen.pdf
      Restricted Access
    • Size : 10,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)