Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng mạng truyền thông quang
Authors: Cao, Hồng Sơn
Nguyễn, Thị Thu Nga
Lê, Thanh Thuỷ
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Cấu trúc của bài giảng bao gồm sáu chương: Chương 1: Giới thiệu về mạng truyền thông quang. Chương này giới thiệu về kiến trúc mạng truyền thông quang, các dịch vụ, chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói sử dụng trong mạng. Chương 1 cũng trình bày các mạng truyền thông quang, lớp quang và xu hướng phát triển mạng truyền thông quang. Ngoài ra, trong chương còn đề cập đến hiệu năng mạng truyền thông quang. Chương 2: Các lớp khách hàng của lớp quang. Nội dung chương này giới thiệu về lớp khách hàng NG-SDH, mạng truyền tải quang (OTN) và Ethernet. Ngoài ra, nội dung chương này còn giới thiệu về lớp khách hàng IP và chuyển mạch nhãn đa giao thức. Chương 3: Mạng quang WDM. Nội dung chủ yếu của chương này giới thiệu về cấu hình mạng quang ghép theo bước sóng (WDM), các thành phần cơ bản của mạng WDM, truyền tải IP/ WDM. Ngoài ra còn phân tích cụ thể các vấn đề thiết kế cơ bản của mạng quang WDM và các ứng dụng của mạng quang WDM. Chương 4: Quản lý và điều khiển mạng quang. Chương này có nội dung trình bày về các chức năng quản lý mạng quang, quản lý hiệu năng và quản lý cấu hình. Ngoài ra, trong chương còn trình bày về các chức năng điều khiển mạng quang, các phương pháp điều khiển trong mạng quang, báo hiệu trong mạng quang và các công nghệ điều khiển trong mạng quang. Chương 5: Bảo vệ và phục hồi mạng quang. Nội dung của chương này trình bày cụ thể về vấn đề bảo vệ trong lớp khách hàng và lớp quang. Ngoài ra, vấn đề phục hồi mạng quang cũng được giới thiệu trong chương.xx Chương 6: Mạng truy nhập quang FTTx. Nội dung chủ yếu của chương này trình bày về cấu hình của mạng truy nhập quang FTTx, các phương thức truy nhập quang FTTx và giới thiệu về các công nghệ sử dụng trong mạng truy nhập quang FTTx. Ngoài ra trong chương còn trình bày về các vấn đề thiết kế cơ bản và đo kiểm mạng truy nhập quang.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3395
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

267

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Mạng truyền thông quang 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 10,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)