Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Mạng cảm biến không dây
Authors: Đặng, Thế Ngọc
Lê, Tùng Hoa
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bố cục bài giảng gồm ba phần:  Phần 1 (Chương 1): Trình bày các định nghĩa cơ bản trong mạng cảm biến, thách thức và giới hạn, ứng dụng, kiến trúc mạng và chồng giao thức.  Phần 2 (Chương 2-3-4): Trình bày khung kiến trúc cơ bản ba lớp gồm lớp vật lý, lớp điều khiển truy nhập môi trường và lớp mạng.  Phần 3 (Chương 5-6-7): Trình bày quản lý mạng và nút về mặt công suất, đồng bộ thời gian và định vị.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3394
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

69

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Mang cam bien khong day 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)