Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Kiến trúc máy tính
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiên
Đặng, Trần Lê Anh
Bùi, Trường Sơn
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung cuốn bài giảng bao gồm 5 chương: Chương 1. Tổng quan về kiến trúc máy tính Chương 2. Kiến trúc tập lệnh và bộ xử lý Chương 3. Hệ thống bộ nhớ Chương 4. Xử lý song song và đa lõi Chương 5. Hệ thống vào ra
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3391
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

105

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Kiến trúc máy tính 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 10,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)