Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Hệ điều hành
Authors: Lê, Hải Châu
Khuất, Văn Đức
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng này được bố cục thành 05 chương với các nội dung chính như sau: Chương 1-Tổng quan về hệ điều hành: cung cấp các kiến thức tổng quan về hệ điều hành, chức năng cơ bản và các thành phần của hệ điều hành. Ngoài ra, trong chương này, nội dung về lịch sử phát triển các dòng hệ điều hành, phân loại các dòng hệ điều hành cùng một số kiến thức cập nhật về vấn đề thiết kế hệ điều hành cũng được đề cập. Chương 2-Quản lý tiến trình: trình bày chi tiết về quản lý tiến trình trong hệ điều hành, tập trung vào quản lý tiến trình trong hệ thống với một CPU và nhiều tiến trình. Những nội dung chính của chương bao gồm: khái niệm tiến trình, trạng thái tiến trình, các thao tác và thông tin quản lý tiến trình, dòng thực hiện, vấn đề điều độ tiến trình, đồng bộ hóa các tiến trình ñồng thời. Chương 3-Quản lý bộ nhớ: trình bày về quản lý bộ nhớ và địa chỉ, một số kỹ thuật tổ chức chương trình, kỹ thuật phân chương, phân trang, phân ñoạn bộ nhớ, khái niệm và cách tổ chức quản lý bộ nhớ ảo. Chương 4-Quản lý lưu trữ: tập trung giới thiệu về các vấn để tổ chức, quản lý ổ đĩa, các giải pháp hệ thống file và thư mục cùng một số các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ổ địa, file và thư mục như cấp pháp không gian, các thao tác cơ bản cùng độ tin cậy và an toàn bảo mật của hệ thống file. Chương 5- Ảo hoá và đa xử lý: giới thiệu một số công nghệ tiến tiến trong lĩnh vực hệ điều hành như công nghệ ảo hóa và quản lý tài nguyên trong các hệ thống đa vi xử lý cùng các hệ thống phân tán
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3388
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

115

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG He dieu hanh 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)