Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Đại số
Authors: Đỗ, Phi Nga
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Tập bài giảng gồm 7 chương tương ứng với bốn đơn vị học trình (60) tiết , trong đó có 12 tiết bài tập. Chương 1: Sơ lược về lôgích mệnh đề, tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số. Chương 2: Không gian véc tơ. Chương 3: Ma trận Chương 4: Định thức. Chương 5: Hệ phương trình tuyến tính. Chương 6: Ánh xạ tuyến tính . Chương 7: Dạng toàn phương . Không gian véc tơ Eclide . Phần lý thuyết trong cuốn bài giảng này chứa đựng những nội dung cơ bản nhất mà mọi sinh viên cần nắm vững, chủ yếu là những vấn đề mở đầu của Đại số tuyến tính trên trường số ( chủ yếu là trường số thực). Phần bài tập gồm các bài tập giúp người học nắm vững hơn lý thuyết, ngoài ra còn tìm đến những kết quả sâu hơn mà phần lý thuyết không đủ thời gian đề cập tới, để đáp ứng mong muốn của những sinh viên có hoài bão nâng cao hơn nữa trình độ của mình.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3366
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

673

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG DAI SO 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)