Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cấu trúc hệ thống tổng đài điện tử dung lượng nhỏ thích nghi điều kiện Việt Nam
Authors: Hoàng, Minh
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Cảnh Tuấn
Issue Date: 2002
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/323
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • LATS.2002.HM1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)