Thông tin tài liệu


Title: Điện tử số
Authors: Vũ, Anh Đào
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Description: Bài giảng trình bày về hệ đếm. Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm. Cổng Logic. Mạch Logic tổ hợp. Mạch Logic tuần tự. mạch phát xung và tạo dạng xung. Bộ nhớ bán dẫn
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/303
Appears in Collections:Khoa Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

509

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DienTuSo.pdf
      Restricted Access
    • Size : 38,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)