Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống VLSI
Authors: Trương, Cao Dũng
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung của cuốn bài giảng chia làm 6 chương: Chương 1: Tổng quan về thiết kế hệ thống VLSI Chương 2: Lý thuyết transistor và công nghệ CMOS Chương 3: Thiết kế mạch tổ hợp Chương 4: Thiết kế mạch tuần tự Chương 5: Thiết kế bộ nhớ Chương 6: Phân hệ xử lý dữ liệu
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2663
Appears in Collections:Khoa Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)