Thông tin tài liệu


Title: Kế toán tài chính (Phần I)
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Đinh, Xuân Dũng
Phạm, Vũ Hà Thanh
Nguyễn, Thị Việt Lê
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Kết cấu của giáo trình gồm 5 chương: Chương 1- Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Chương 2 - Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và ứng trước; Chương 3 - Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Chương 4 - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Chương 5 - Kế toán tài sản cố định;
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2658
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • GT Kế toán tài chính (phần 1).pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)