Thông tin tài liệu


Title: A Primer in Financial Data Management
Authors: Đặng, Phong Nguyên
Nguyễn, Hương Anh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Tài liệu dịch Quản lý cơ sở dữ liệu tài chính căn bản.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2654
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Tai lieu dich Quản lý CSDL Tài chính căn bản 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)