Thông tin tài liệu


Title: Hướng dẫn ôn tập và thực hành nguyên lý kế toán
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Lê, Thị Học Phương
Nguyễn, Thị Chinh Lam
Phạm, Vũ Hà Thanh
Nguyễn, Thị Việt Lê
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Sách hướng dẫn ôn tập và thực hành Nguyên lý kế toán gồm 8 chương, trong mỗi chương gồm: Kiến thức trọng tâm; Câu hỏi ôn tập; Bài tập thực hành. Sau chương 8 là phần giải và hướng dẫn giải bài tập thực hành nhằm giúp cho sinh viên thuận tiện trong việc ôn tập và thực hành Nguyên lý kế toán.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2652
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG SBT Nguyên lý kế toán 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)