Thông tin tài liệu


Title: Nhập môn truyền thông
Authors: Lương, Vân Lam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Tài liệu là một cái nhìn mang tính tổng thể và hệ thống về các khái niệm cơ bản của ngành học như thông tin-truyền thông (information-communication); phương tiện truyền thông (media); truyền thông đại chúng, mô hình và cơ chế tác động của truyền thông đại chúng; không gian công (public sphere), công luận (public opinion)... . Giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển cũng như các hình thức cơ bản của truyền thông đại chúng, bao gồm Báo chí; Xuất bản sách; PR/Truyền thông tổ chức; Quảng cáo; Điện ảnh. Cuối cùng,môn học sẽ giới thiệu khái quát về các hướng nghiên cứu truyền thông khác nhau (ví dụ như nghiên cứu người truyền tin, nghiên cứu hiệu ứng, nghiên cứu nội dung...) và các lĩnh vực truyền thông chuyên sâu (kinh tế truyền thông, tâm lý học truyền thông, truyền thông chính trị, văn hóa truyền thông, đạo đức và pháp luật truyền thông). Cuối mỗi chương là phần câu hỏi ôn tập, định hướng thảo luận và bài tập thực hành giúp sinh viên có thể tự ôn tập, nắm rõ và biết cách vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2634
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

368

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Nhập môn truyền thông 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)