Thông tin tài liệu


Title: Cơ sở văn hóa Việt Nam
Authors: Lê, Thị Hằng
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan về văn hóa Việt Nam. Chương 2: Văn hóa nhận thức. Chương 3: Văn hóa tổ chức đời sống tập thể và đời sống cá nhân. Chương 4: Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2633
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)