Thông tin tài liệu


Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Đỗ, Minh Sơn
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng được biên soạn thành 6 chương: chương 1 xác định đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, chương 2 trình bày cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ chương 3 đến chương 6 đi sâu tập trung trình bày những nội dung cơ bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2630
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

345

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BAI GIANG TTHCM 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)