Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống website hỗ trợ hỏi đáp cho lập trình viên
Authors: Đỗ, Thị Bích Ngọc
Nguyễn, Thanh Sáng
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Một trong những khó khăn của ngành công nghệ thông tin Việt Nam là kiến thức của các lập trình viên còn hạn chế và không đồng đều. Kiến thức của những lập trình viên có nhiều kinh nghiệm không được truyền đạt rộng rãi tới các lập trình viên khác. Nhận thấy tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề chia sẻ kiến thức, đồ án đưa ra phương án xây dựng một hệ thống website hỏi đáp để các lập trình viên đưa ra các vấn đề gặp phải và nhận được sự hỗ trợ của các lập trình khác có nhiều kinh nghiệm hơn.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2534
Appears in Collections:Ngành Công nghệ phần mềm
ABSTRACTS VIEWS

105

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Thanh Sáng - B17DCCN531.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)