Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng CNN trong bài toán khuyến nghị sản phẩm cho ứng dụng bán hàng điện tử
Authors: ThS. Nguyễn, Hoàng Anh
Nguyễn, Quốc Khánh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: “Ứng dụng CNN trong bài toán khuyến nghị sản phẩm cho ứng dụng bán hàng điện tử” như một giải pháp để giúp doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng có một trải nghiệm tốt hơn trong quá trình mua sắm trực tuyến. Cụ thể, đồ án giúp người dùng có thể chọn được sản phẩm hợp với nhu cầu bản thân sẽ cần mất rất nhiều thời gian tìm kiếm. Đồng thời với các doanh nghiệp, người bán hàng vừa và nhỏ, sản phẩm họ cung cấp sẽ cần chi phí marketing lớn đển dễ dàng tiếp cận đến người dùng.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2522
Appears in Collections:Ngành Công nghệ phần mềm
ABSTRACTS VIEWS

66

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Quoc Khanh-B17DCCN342.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)