Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng các phương pháp thống kê trong Fintech
Authors: TS. Nguyễn, Duy Phương
Lê, Thị Nhật Lệ
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Hiện nay, ngoài những dịch vụ cơ bản thì Fintech thì còn cung cấp các dịch vụ trải rộng thêm. Vì vậy việc lấy dữ liệu sẵn để thống kê và đưa ra dự đoán cho đầu tư tương lai là cần thiết cho nhà đầu tư. Tuy nhiên việc tiếp cận với dữ liệu lớn như bigdata thì việc thống kê truyền thống trở nên khó khăn. Vận dụng công nghệ và học máy, đồ án nghiên cứu về việc ứng dụng các phương pháp thống kê trong Fintech để giảm thiểu việc tính toán thông thường và tăng xác suất chính xác.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2507
Appears in Collections:Ngành Công nghệ phần mềm
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • DATN-B17DCCN369-Lê Thị Nhật Lệ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)