Thông tin tài liệu


Title: Phân loại tiếng ho nhận diện covid-19
Authors: TS. Nguyễn, Trọng Khánh
Nguyễn, Hoàng Khôi
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Đồ án này sẽ tập trung vào việc nhận diện COVID-19 thông qua tiếng ho dựa trên các âm thanh tiếng ho có sẵn được cộng đồng đóng góp và đã được khử nhiễu. Các file âm thanh tiếng ho sẽ được xử lý và trích lọc đặc trưng logarit phổ tần số mel và được thử nghiệm với các mạng học sâu khác nhau. Đặc trưng thu được là đầu vào cho thuật toán phân loại để cho ra kết quả tiếng ho âm tính hay Dương tính với COVID-19.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2476
Appears in Collections:Ngành Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

380

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Hoang Khoi-B17DCCN350.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)