Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu và ứng dụng học máy trong phân tích trạng thái đơn hàng của chuỗi logistics quốc tế
Authors: ThS. Nguyễn, Văn Tiến
Vũ, Chiến Thắng
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Trong thời đại phát triển của thương mại điện tử như hiện nay, số lượng khách hàng thanh toán trực tuyến ngày một tăng, một trong những vấn đề được quan tâm tình trạng của đơn hàng. Người dùng có thể cập nhật thông tin mà đơn hàng của mình đang đặt, và người quản lý phải nắm bắt được thông tin của đơn hàng. Vì vậy, việc trích xuất trạng thái đơn hàng từ các log mà nhà vận chuyển cung cấp là một việc cần thiết. Đồ án ận dụng học máy để giải quyết vấn đề này đem lại nhiều ưu điểm so với các giải pháp trước đó.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2475
Appears in Collections:Ngành Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

236

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vu-Chien-Thang-B17DCCN564.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)