Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng website quản lý khám chữa bệnh tại phòng khám tư nhân
Authors: TS. Vũ, Văn Thoả
Nguyễn, Việt Hoàng
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Khi dịch bệnh covid-19 lan nhanh ra toàn cầu, người dân được khuyến cáo chỉ đến bệnh viện khi thật sự cần thiết. Không chỉ vậy, hiện nay nước ta chưa có cơ sở uy tín bán thuốc trực tuyến. Y tế hiện đang cần hơn bao giờ hết một giải pháp công nghệ giúp việc thăm khám bệnh và cấp phát thuốc cho người dân tại nhà. Chính những lý do trên, việc chọn đề tài: “Xây dựng Website quản lý khám chữa bệnh tại phòng khám tư nhân” là một việc đúng đắn và thiết thực vì nó phù hợp với nhu cầu và bối cảnh thực tế hiện nay.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2474
Appears in Collections:Ngành Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

574

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Viet Hoang - B17DCCN266.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)